010ef3

Niemiecki Eurofighter ze Skrzydła Taktycznego 71 noszącego nazwę wyróżniającą Richthofen. Zwraca uwagę kombinacja rakiet AMRAAM oraz IRIS-T.